8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Darbo užmokestis

Sirvėtos regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ()

Pareigybė  Pareigybių skaičius  2015 m.  Pareigybių skaičius

2017 m. I ketv.

Direktorius  1283 1 1385
Vyriausiasis specialistas  771 4 779
Darbuotojai pagal darbo sutartį         
Vyriausiasis specialistas  1 546 1 508
Vyresnysis darbininkas 444 1 446

 

Atnaujinta (Birželio 13 d., 2017)