8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti unikalaus Švenčionių aukštumos  kraštovaizdžio komplekso apsaugą, gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos bei kultūros paveldo vertybių regioniniame parke  ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose  išsaugojimą.

2. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą Sirvėtos regioniniame parke.

3. Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą, skatinti kaimo bendruomenes aktyviau įsijungti į bendrą veiklą siekiant įgyvendinti bendrus tikslus.

 

PAGRINDINIAI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

1. Organizuoti  biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio monitoringo vykdymą, direkcijai priskirtų saugomų teritorijų būklės vertinimą.

2. Organizuoti gamtos ir kultūros paveldo objektų priežiūrą bei tvarkymą.

3. Pritaikyti regioninį parką lankymui ir pažintiniam turizmui.

4. Bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, ugdymo įstaigomis,  vietos bendruomenėmis siekiant įgyvendinti bendrus tikslus.

5. Informuoti visuomenę apie direkcijos vykdomą veiklą, regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas aplinkosaugos programas bei taikomas priemones.

Atnaujinta (Balandžio 04 d., 2014)