8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Alkai

     Alkavietė - tai sakrali vieta. Dažniausiai alkas būdavo įrengiamas atviroje vietoje - aukštumoje, kalne, šventoje giraitėje, nedideliame lauke arba pievoje prie upelių kur auga šventasis medis. Kartais alkai randami prie piliakalnių. Alkų vietos buvo laikomos šventomis vietomis, apgaubtos ypatinga pagarba. Įvedus krikščionybę, alkų vietose buvo pastatyti kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai.

Atnaujinta (Rugsėjo 05 d., 2013)