8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Piliakalniai

     Piliakalniai, kaip ir kiti praėjusių kartų palikti archeologijos paminklai, niekuomet neegzistavo pavieniui. Jie atsirado, vystėsi ir buvo apleisti kartu su kitais vienalaikiais objektais ir buvo susiję su jais savo funkcijomis. Piliakalniuose stovėjusios pilaitės gynė aplinkines gyvenvietes, kurių gyventojai tiekdavo pilies įgulai visus būtinus produktus. Žuvusieji ginant pilį ir papilių gyventojai buvo laidojami to meto bendruomenės kapinėse. Greta senųjų gyvenviečių buvo gamybos vietos, vedė keliai. Visa tai yra į istoriją nuėjusių kartų palikimas, kurį mokslas įvardija archeologijos paminklų kompleksu. Tai įvairios funkcinės paskirties vienalaikių objektų, paliktų ar panaudotų vienos žmonių bendruomenės, sankaupa. Šiame komplekse piliakalniai yra svarbus, dažnai net pagrindinis viso archeologijos paminklų komplekso elementas.

     "Piliakalnio" sąvoka yra plati tiek teritoriniu, tiek ir chronologiniu aspektais. Dėl to piliakalniais vadinami labai skirtingi savo išorine išvaizda bei vidine struktūra objektai: nuo labai panašių į paprastas kalvas ankstyvųjų piliakalnių iki gerai matomais grioviais ir pylimais sutvirtintų vėlyvųjų piliaviečių. Žvelgiant į dabartinį piliakalnių vaizdą, juose bendrų požymių, jungiančių visus piliakalnius ir kartu skiriančių juos nuo kitų senovinių įtvirtinimų, surasti sunku. Tai dabartinės piliakalnių būklės pasekmė. Visi piliakalniai mūsų dienas pasiekė apardyti įvairių gamtos ir žmogaus jėgų: nuplauti upių, nuarti, iškasinėti duobių ir kt.

     Visa kita yra taip smarkiai ar net kone visiškai deformuota ir sunaikinta, kad kartais net specialisto akis čia sunkiai įžvelgia piliakalnio požymius. Be to, ant neprižiūrimų piliakalnių auga medžiai ir krūmai, paslepiantys dar matomus jų bruožus ir trukdantys piliakalnį apžvelgti nors kiek plačiau, taigi iškyla sudėtinga jų išskyrimo iš aplinkos problema (pagal dr. Gintautą Zabielą).

     Sirvėtos regioniniame parke yra keturi piliakalniai:

  • Kačėniškės piliakalnis
  • Stūglių piliakalnis
  • Aučynų piliakalnis
  • Rakštelių piliakalnis

Atnaujinta (Sausio 29 d., 2014)