8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Informacija apie „Natura 2000“ teritorijų apsaugą ir tvarkymą

    Projektas „Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas“ (Paslaugų pirkimo sutartis Nr. F4-2014-107), kurio metu buvo parengtas dokumentas „Ekonomiškai naudingiausios ir efektyviausios idėjos sėkmingam saugomų teritorijų direkcijų bendradarbiavimui gamtotvarkos srityje su ūkininkais, bendruomenėmis, verslo atstovais, valstybinėmis institucijomis, kitais subjektais.“  Persisiųsti dokumentą. 1 priedas. 2 priedas. 3 priedas.

 

 

 

 

Atnaujinta (Lapkričio 23 d., 2016)