8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Neformaliojo vaikų švietimo programos

     Sirvėtos regioninio parko direkcija 2016-ais metais yra parengusi dvi neformaliojo vaikų švietimo programas - ,,Darnoje su gamta" ir ,,Gamta fotografijoje".

  •  
  •      Programa ,,Darnoje su gamta" skirta jaunesniojo amžiaus moksleiviams. Dalyvaudami programos veiklose vaikai mokysis stebėti ir pamatyti gamtoje vykstančius procesus, atrasti didelius ir mažus joje vykstančius stebuklus, suvokti betarpišką žmogaus ir gamtos ryšį, tyrinėti; plėtos ir gilins žinias apie biologinę įvairovę; ugdysis nuostatą atsargiai, sąmoningai bendrauti su gamta, puoselėti pagarbą gyvybei ir atsakomybę už ją. Programa padės ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į gamtą, palankų aplinkai dėmesį kasdieniniame gyvenime ir taip pat padės įgyti asmenines, socialines kompetencijas, kurios būtinos gyvenant visuomenėje.

     Neformaliojo vaikų švietimo programa pdf formate

  •      Programa ,,Gamta fotografijoje" skirta vyresniems moksleiviams, norintiems pažinti, tyrinėti apliką, naudojantis šiuolaikinės fotografijos technologijų galimybėmis. Kraštovaizdžio, gyvūnų ar žmonių, smulkiausių gamtos elementų fotografijos principai ir galimybės bei svarba aplinkos tyrimuose. Tamsiu paros metu nemieganti gamta, naktinės fotografijos teorija. Šios programos uždaviniai yra supažindinti vaikus su šiuolaikine fotografijos technika, programine įranga, jos galimybėmis naudojant gamtos elementų pažinime, tyrimuose, stebėjimuose, formuoti įgūdžius nusimatyti realius tikslus ir jų siekti, aktyviai ir kūrybingai inicijuoti idėjas, bendradarbiauti grupėse, patirti mokymosi, atradimo džiaugsmą ir, suvokus gamtos įvairovę, išugdyti pilietiškumo, pagarbos gyvybei jausmą.

     Neformaliojo vaikų švietimo programa pdf formate