8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Misija pedagogams – į gamtą užeiti patiems ir kviesti ugdytinius

    Apie švietimo įstaigų sistemos trūkumus šiandien kalbama be sustojimo. Bet ar tai, kas neiškeliama į viešumą, apie ką kalbama mažiau, taip pat dėl to numenksta? Tikrai ne. Mokyklose, darželiuose stengiamasi populiarinti pamokas, kurios vyksta netradicinėje aplinkoje.

    Tai integruotos kelių dalykų pamokos su išvykimu į muziejus, parkus, gamyklas ir kt. Tai ir biologijos ar geografijos pamokos gamtoje pasirinkta tema, stebėjimai, tyrimai, vertinimai. Darželiuose taip pat skatinama ugdytinius kuo aktyviau įtraukti į netradicinę veiklą netradicinėje aplinkoje. Būtent apie tokių veiklų populiarinimą ir naudą ugdytiniams kalbėta kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ugdanti gamta: edukacija šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir naujos galimybės".

    Seminarą organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir Sirvėtos regioninio parko direkcija. Vienas iš pagrindinių seminaro tikslų – plačiau pristatyti saugomose teritorijose įkurtas gamtos mokyklas, jų veiklą, metodines priemones. Tuo tikslu pasirinkta ir seminaro vieta – Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykla.

    Kvalifikacijos tobulinimo seminaras buvo skirtas gamtos mokslų, geografijos bei neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogams, besidomintiems netradicinėmis žaliosiomis mokymo aplinkomis. Pasisemti žinių ir išmokti praktinės veiklos dalyviai susirinko iš įvairių Lietuvos miestų: Panevėžio, Pabradės, Švenčionių, Švenčionėlių.

    Seminaro pradžioje Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė ir Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė pristatė visų saugomų teritorijų išsidėstymą Lietuvos žemėlapyje, išskyrė projekto „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ tikslus ir principus bei akcentavo pamokų gamtoje svarbą šių dienų mokytojui ir mokiniui. Taip pat paskaitos metu pedagogus informavo, kokios yra parengtos metodinės priemonės pamokoms gamtoje. O plačiau apie naujus leidinius – metodinius pažintinius vadovus, skirtus gamtos mokykloms, mokytojams ir mokiniams, nacionalinių ir regioninių parkų lankytojams, paskaitą skaitė LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis. Jis kalbėjo apie parengtų leidinių struktūrą, simboliką, patogų pedagogams užduočių skirstymą pagal amžiaus grupes ir galimybes parengtų leidinių elektroninius variantus rasti internete.

    Seminaro organizatoriai maloniai kvietė ir pedagogus savotiškai įsitraukti į pamokų gamtoje metodinės medžiagos rengimo veiklą. LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušrinė Demšienė priminė, kad iki š. m. birželio 30 d. vyksta idėjų konkursas apie pamokas gamtoje „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“. Akcentavo, kad tokia bendra veikla skatina glaudesnį švietimo institucijų bei saugomų teritorijų bendravimą ir bendradarbiavimą.

    Galimybę pajusti tikrąją gamtos mokyklų esmę ir prasmę seminaro metu suteikė Sirvėtos regioninio parko direkcijos vyr. ekologė Tatjana Ivanova. Ji pristatė Gamtos mokykloje vykdomas veiklas, išskyrė glaudaus bendradarbiavimo su kitomis švietimo įstaigomis svarbą, apžvelgė turimų priemonių užsiėmimams sąrašą ir kvietė akyliau apžiūrėti pastatą. Pedagogai patys galėjo įvertinti jo pritaikymą žaliųjų pamokų organizavimui, kai oro sąlygos neleidžia dirbti gamtoje. Taip pat ekologė pristatė ir Sirvėtos regioninio parko lankytojų centrą su vidaus ekspozicija mitologijos tema.

    Seminaro dalyviai iki pietų kaupė teorines žinias. O po pietų Gražutės regioninio parko direkcijos vyr. specialistas Vytautas Eidėjus visus kvietė į gamtą. Prieš tai žaidimo principu pedagogams padėjo susipažinti tarpusavyje ir nuteikė bendrai komandinei veiklai. Praktinių užsiėmimų vadovas mokė, kaip kūrybiškai panaudoti jau turimą medžiagą, kaip teorines žinias pritaikyti būnant gamtoje ir, svarbiausia, kaip šiandieninį vaiką sudominti bei nukreipti įdomesnei veiklai gamtoje. Užsiėmimų – pamokų gamtoje vadovas, pristatydamas įvairias veiklas, siekė, kad seminaro dalyviai, nuvykę į savo švietimo įstaigas, išdrįstų kartu su ugdytiniais dažniau išeiti į gamtą ir iš Motinos gamtos pasiimti tai, ką ji suteikia: patirtį, nuotykius, atradimus.

    Seminaro pabaigoje Vytautas Eidėjus pristatomomis veiklomis pedagogus kvietė bent trumpam pabūti vaikais. Lankydamiesi prie Kačėniškės piliakalnio, esančio Sirvėtos regioninio parko teritorijoje, dalyviai žaidė įvairius žaidimus, prisiminė istorines detales, grožėjosi gamta. O apibendrindami visą praleistą dieną švietėjiškoje aplinkoje, seminaro dalyviai patys sau žadėjo kuo dažniau vesti ugdytinius į lauką, organizuoti žaliąsias pamokas ir artimiesiems pranešti žinią apie naujai atrastą Lietuvos kampelį – Kačėniškę.