8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Metų veikla po gamtos pastoge

    Nuo 2016 metų pradžios Sirvėtos regioninio parko direkcija vykdė dvi neformaliojo vaikų švietimo programas: „Darnoje su gamta“ ir „Gamta fotografijoje“. Jose dalyvavo Švenčionių rajono mokiniai. Pasibaigus veiklų vykdymo laikotarpiui bei planuojant darbus tęsti toliau, norisi pasidalinti įgyta patirtimi, naujais atradimais bei pasidžiaugti vaikų aktyvumu ir jų teigiamu požiūriu į gamtos vertybes, jų išsaugojimą.

    Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus gamtos, ekologijos ir turizmo temomis, visus metus stengtasi nenukrypti nuo šių svarbių siekių ir kuo daugiau vaikų pritraukti arčiau gamtos. Taip pat įtikinti juos, kad neformalioje aplinkoje, būtent gamtos apsuptyje, po atviru dangumi, žmogus ne tik išmoksta daug svarbių dalykų, bet ir geriau pažįsta save. Juk pati gamta yra ypatinga mokytoja, kuri augina, globoja žmogų nuo mažumės. Ji pati kviečia mažuosius draugus į žaliuosius savo namus, o suaugusieji tik palydi tuo keliu ir nukreipia atradimų ir savęs pažinimo link.

    Nors pirmieji NVŠ užsiėmimai Sirvėtos regioninio parko gamtos mokykloje vyko ankstyvą praeitų metų pavasarį, kai dar lauke buvo šalta, žmogaus santykius su gamta puikiai pavyko atskleisti ir uždarose patalpose. Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę stebėjimus ir tyrimus atlikti naudodamiesi gamtos mokykloje esančiomis mokymo priemonėmis ir metodine medžiaga. Tačiau oro sąlygoms pagerėjus, iki pat žiemos šalčių, vaikus daugiausiai mokė pati gamta. Pirmųjų užsiėmimų metu pabuvoję Sirvėtos regioninio parko Lankytojų centre, aplankę Mitologinį taką, daugiau sužinoję apie teritorijoje esančias lankytinas vietas, vaikai savo žinias plėtė mokydamiesi gamtoje: tyrinėjo skruzdėlynus, iš arčiau stebėjo bitinių ir vapsvinių vabzdžių gyvenimą, tyrė vandenį, mokėsi pažinti vaistinius augalus, fotografavo smulkius gamtos objektus ir mokėsi apdoroti surinktą informaciją. Įpratę daugiau dėmesio skirti gamtai, jos puoselėjimui ir išsaugojimui, vaikai taip pat noriai dalyvavo parko specialistų organizuojamuose renginiuose: Žemės dienos proga sveikino Žemę, rudenį išlydėjo žiemoti išskrendančius paukščius, rinko vaistinius augalus Vaistažolių rinkimo čempionate. Žvelgiant į visų metų veiklą, norisi akcentuoti, kad iš visų vykusių užsiėmimų, daugiausiai vaikų dėmesio, noro ir iniciatyvos sulaukta organizuojant veiklą po atviru dangumi: žygius prie ežerų, tyrimus miške ar kūrybines dirbtuves pavėsinėje naudojant gamtines medžiagas. Vaikai puikiai jautėsi gamtos prieglobstyje ne tik mokydamiesi naujų dalykų, bet ir ilsėdamiesi. O kai kuriems ugdytiniams veikla miško tankmėje ankstyvą pavasarį buvo pirmieji kartai, pirmieji potyriai būnant bundančios gamtos apsuptyje.

   

Mokslo metų pabaigoje programų dalyviai vyko į „Paukščių kaimą“ Ignalinos rajone, lankėsi Kaltanėnų miestelyje. O gruodžio mėnesį visų metų užsiėmimų veiklą mokiniai apibendrino lankydamiesi Vilniuje įsikūrusiame Nacionaliniame lankytojų centre. Tai kartu buvo ir puiki proga plačiau susipažinti su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos veikla, Lietuvos parkais ir rezervatais.          

    Vykdant NVŠ programas įvairaus amžiaus mokiniams, pastebėta, kad palankaus aplinkai elgesio kasdieniniame gyvenime, asmeninių ir socialinių kompetencijų bei ekologinio sąmoningumo ugdymas efektyvesnis pradinių klasių mokinių tarpe. Šio amžiaus tarpsnio vaikai ypatingai domisi gamtoje vykstančiais procesais, atsakingai priima teisingą informaciją apie gamtos vertybių saugojimą ir puoselėjimą bei gautas žinias stengiasi pritaikyti kasdieniame gyvenime. Jų atmintyje išlieka paprasti, bet labai svarbūs dalykai. Aptariant visų metų veiklą, dauguma programos dalyvių prisiminė, kaip galima apsisaugoti nuo bičių įkandimų, kokia yra vandens reikšmė žmogaus sveikatai, kaip verdama ąžuolo gilių kava, kaip galima fotografuoti gamtos vaizdą akimis ir pan. O dar daugiau įdomybių (kaip stebėti vabzdžius naudojantis skėčiu, kaip įžiūrėti objektus naktį, kaip atpažinti gyvūnų pėdsakus ir pan.) numatome pristatyti ir aptarti šiais metais.   

    Organizuojant užsiėmimus, daug dėmesio, palaikymo ir pagalbos sulaukėme iš pradinių klasių mokytojų ir programoje dalyvavusių vaikų tėvų. Dėkojame Švenčionėlių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Marytei Romanovskienei ir Švenčionių pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojoms Nijolei Vaitkuvienei bei Rasai Štuikienei už mokinių paskatinimą dalyvauti prasmingoje veikloje, už rūpestį ir šilumą išvykų metu. Tikimės ir toliau bendradarbiauti įgyvendinant prasmingas idėjas neformalioje aplinkoje bei didinti bendrą mažųjų gamtos mylėtojų ratą. O už galimybę dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinime ypatingai esame dėkingi Švenčionių rajono savivaldybei.