8ogi9d6x2f Alice Software Torrents http://alicesoftwaretorrents.blogspot.com/
English (United Kingdom) Lithuanian Russian (CIS)

Tęsiant žygius aplink ežerus

    Tęsiant ciklo „Aplink ežerus“ pažintinius žygius, buvo aplankyti du nedideli ežerėliai – Mergežeris ir Beržuvis. Tačiau nuo dydžio ar gylio tikrai nepriklauso jų vertė.

    Visus ežerus regioniniame parke suformavo besitraukdamas ledynas. Didžioji dauguma ežerėlių yra pailgi, išsidėstę vienas paskui kitą, sudarydami tarsi vandens telkinių grandines. Švenčionių aukštumai būdingas šis bruožas – būtent tokių ežerų dubaklonių ar kitaip vadinamų rinų ir sausklonių juostos. Jos parodo ledyno tirpsmo vandenų kelius.

    Mergežeris priklauso Mergežerio-Ilgio dubakloniui, kurį sudaro septyni vandens telkiniai. Geologiniu požiūriu ši rina išskirtinė tuo, kad ledynas beveik nenuardė aplink esančių kalvų, tokiu būdu sukurdamas tikrai įspūdingą kraštovaizdį. Viena iš tokių kalvų yra ežero vakariniame krante – tai Kačėniškės piliakalnis. Piliakalnio aukštis nuo ežero paviršiaus yra 22 metrai, o tuo tarpu pats Mergežeris tyvuliuoja 200 metrų virš jūros lygio. Visai greta yra pora nedidelių Garnių, Jaurų kaimelių. Pietrytinėje papėdėje 0,5 ha plote aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. pabaiga – I tūkst. pradžia. 2013 m. vykdyti piliakalnio pritaikymo lankymui darbai. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, mediniai laiptai, piliakalnio aikštelės pietinėje dalyje – laužavietė šventiniams renginiams, piliakalnio pašlaitėse – lankytojų poilsio aikštelės su laužavietėmis.

    Mergežerio vardas turi savo savo kilmės istoriją. Pasakojama, kad seniau ežero pakrantėje buvo troba, kur gyveno trys seserys. Kartą jos nuskendo – žiemą, ežero ledas būna raudonas. Seni žmonės sako: „Neik, neik, - ti untrauks tan ažeran. Čia gi trys mergas nuskenda“. Dar kalbama, jog dvylika karalaičių vieną vakarą išėjo ten pasimaudyti ir daugiau nesu­grįžo. Ilgą laiką girdėdavosi vakare 12 valandą dejuojant ežere kažką, bet da­bar jau nesigirdi...

    Beržuvis yra tikrai išskirtinis Miškinio-Beržuvio dubaklonio ežeras. Mat į jį neįteka ir iš jo neišteka joks upelis, maitinamas jis yra kritulių vandeniu ir požeminėmis srovėmis. Palaipsniui vandens kiekis vis mažėja, ežeras senka. Tačiau ateina laikotarpis, kai vandens lygis atsistato, nors ir ne visada pasiekia buvusį lygį. Šis nusekimo-atsistatymo ciklas kartojasi kas 10 ar 11 metų. Apie Beržuvio atsiradimą ir jo ypatingas savybes pasakojama Sakmėje.